×
Ez a weboldal sütiket használ, a folytatással hozzájárulsz ezen adatok használatához. További információ

ÁSZF

Általános szerződéses feltételek

Webáruház adatai

Cégnév: 4CARE GmbH
Székhely: Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, Bundesrepublik Deutschland
Adószám: DE282542723
Bankszámlaszám (Unicredit): 10918001-00000080-16330003
Telefonszám: 061/690-01-01
E-mail: info@opti24.hu
     
 

1. Szállítási díjak és fizetési feltételek

1.1. A gyártás és a szállítás időtartama legfeljebb a rendeléstől számított 21 munkanap.
1.2. Csomagolási költséget nem számolunk fel, a szállítási költség azonban Önt terheli. Ön a következő szállítási módok közül választhat:- DHL
1.3. Átvételkor győződjön meg arról, hogy a csomagolás sértetlen és a dobozok tartalma megegyezik az elvárt termékkel!

2. Adatvédelem

2.1. Tájékoztatjuk, hogy a 4CARE GmbH az Ön személyes adatait a 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
2.2. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a 4CARE GmbH alvállalkozójaként működik.
2.3. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek (1992. évi LXIII. törvény) megfelelően járunk el.

3. Jótállás, szavatosság, garancia

3.1. A jótállás a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény), továbbiakban: Ptk. 248. § alapján a szerződés illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett
3.2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.
3.3. A jótállási határidőn belül a fogyasztó a lentebb részletezett Ptk.-ban meghatározott szavatossági jogokkal élhet.
3.4. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli.
3.5. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben foglaltak az érvényesek.
3.6. A Ptk. 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban - választása szerinte - kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
3.7. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át, kár megtérítése mellett.

 

4. Garancia érvényesítése

4.1. A garancia érvényesítése postai úton történik. Mielőtt a terméket postázza, kérjük, telefonon egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal, mert lehetséges, hogy segítségünkkel telefonon orvosolható a probléma. A garancia érvényesítéséhez minden esetben mellékelje:

  • eredeti csomagolást
  • kiegészítőket
  • számla másolatát

 

5. Az elállás joga

5.1. A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján -kiszállítás esetén- jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Elállás esetén a 4CARE GmbH köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.
5.2. A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta, olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

 

6. Visszavásárlási garancia

 

Ügyfeleink maximális elégedettsége érdekében 30 napos visszavásárlási garanciát nyújtunk minden termékünkre! Ahhoz, hogy Ön is részesüljön 30 napos visszavásárlási garanciánkban midössze annyit kell tennie, hogy a megrendelést követően közvetlenül (2 óran belül) átküldi szemészeti adatlapja másolatát (szkennelt vagy fényképezett, jól olvasható) minden szükséges adatával a info@opti24.hu e-mail címre. A 30 napos határidő kezdete a szemüveg kézhezvételi napja. További információ a visszavásárlási garanciáról.
 

Kiel, 2021 01.01.